3 juni 2015

Directe toegankelijkheid

Sinds januari 2006 is de fysiotherapeut Direct Toegankelijk. Dit betekent dat u niet door uw huisarts of specialist verwezen hoeft te worden voor een bezoek aan uw fysiotherapeut. Bent u wel door uw huisarts of specialist geadviseerd naar de fysiotherapeut te gaan, is een verwijsbrief wel noodzakelijk.

Als u zich zonder verwijzing bij uw fysiotherapeut meldt zal deze in een kort vraaggesprek een screening uitvoeren. Deze screening heeft twee doelen:

  • Is verder onderzoek door de fysiotherapeut, gezien de klachten, gerechtvaardigd?
  • Zijn er omstandigheden aanwezig waardoor toch eerst contact opgenomen moet worden met de huisarts?

Als na deze screening verder fysiotherapeutisch onderzoek gewenst is, zal de fysiotherapeut veelal verder gaan met het fysiotherapeutisch onderzoek. Hierbij wordt dieper ingegaan op uw klachten, het ontstaan, het beloop, wat u wel en niet kunt, etc. Daarna zal een lichamelijk onderzoek plaatsvinden om inzicht te krijgen in oorzaak en gevolgen van uw klachten en beperkingen.

Op basis van die informatie zal de fysiotherapeut met u beslissen of fysiotherapeutische behandeling zinvol is, het behandelplan met u doornemen en afspraken maken over het vervolg.

Vanaf 1 januari 2006 wordt directe toegankelijkheid vergoed door uw zorgverzekeraar.

Call Now Button