17 juni 2015

Tarieven

 

Prijslijst per 1 januari 2019

 

Vanaf 1 januari 2019 gelden in onze praktijk de volgende tarieven. Deze gelden voor:

  • zorgverzekeraars waarmee we geen contract afgesloten hebben (zie ook hier);
  • behandelingen welke niet vergoed worden door uw aanvullende verzekering.
Tarieven Fysiotherapie
Reguliere zitting € 36,75
Zitting GeriatrieFysiotherapie € 51,30
Screening € 14,30
Intake en onderzoek na screening of verwijzing € 51,50
Eénmalig Fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00
Toeslag voor uitbehandeling € 19,40
Lange zitting € 49,40
Rapportage nav verzoek om inlichtingen € 38,00
Telefonische zitting  € 18,50
Niet nagekomen afspraak[1]  € 28,90
Tarieven FysioFitness
Intake medische fitness  € 39,00
Abonnement 1x/wk per kwartaal
bij betaling per maand
 € 114,00
3 x  € 40,00
Abonnement 2x/wk per kwartaal  € 195,00
Losse trainingen (per 10 trainingen)  € 114,00

[1] Voor zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgverzekeraars geldt:

Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur vóór aanvang van de behandeling) zijn we genoodzaakt dit tarief bij u in rekening te brengen (deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar).