1 juni 2015

Geriatrie

 

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen komen doorgaans in aanraking met de geriatriefysiotherapeut (fysiotherapie voor ouderen).

Deze fysiotherapeut  heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd, die te maken hebben met complexe problematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om cliënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson, of een gebroken heup, al verschijnselen vertonen van ouderdom. De fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over de ouder wordende mensen en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De cliënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang.

Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Omdat de ziektebeelden veelal als chronische ziekten worden aangemerkt, vallen de behandelingen in de meeste gevallen binnen de dekking van het ziekenfonds.

Maartje van Berchum en Tamara van Leeuwarden zijn beiden geregistreerd geriatrie-fysiotherapeuten.

 

Bel voor het maken of meer informatie met 0497-517272.

Call Now Button