22 september 2015

Beroerte

Een veel voorkomende oorzaak van hersenletsel is een beroerte. Dit wordt ook wel CVA genoemd: Cerebro Vasculair Accident. Dat betekent een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen.  

CVA heeft twee veel voorkomende vormen: het herseninfarct en de hersenbloeding. Ongeveer 80% van de mensen met een beroerte heeft een herseninfarct, 20% heeft een hersenbloeding. 

Bij een herseninfarct is sprake van een verstopping in de bloedvaten door een propje, dichtslibbing of een combinatie daarvan. Als een bloedvat in de hersenen lekt of is geknapt, wordt dat een hersenbloeding genoemd. 

Zowel bij een herseninfarct als bij een hersenbloeding stroomt er te weinig bloed naar een deel van de hersenen. Daardoor krijgt een gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof en hierdoor sterven de hersencellen op die plaats af. In de hersenen liggen allerlei gebieden met verschillende functies. Wanneer er hersencellen afsterven in een bepaald gebied, wordt de functie van dat gebied verstoord. Hoe erg de gevolgen hiervan zijn, hangt o.a. af van de ernst van de verwonding en de plaats daarvan in de hersenen. 

Een CVA is te herkennen aan acute verschijnselen, zoals verlammingen in één helft (links of rechts) van het lichaam. Ook plotselinge taalproblemen, zoals langzamer of moeizamer spreken, zijn een aanwijzing voor een CVA. 

Een CVA of beroerte kan veel oorzaken hebben: een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterolgehalte, suikerziekte (Diabetes) , overgewicht, hartritmestoornissen, onvoldoende lichaamsbeweging of roken. Verder zijn er erfelijke factoren die een CVA-risico opleveren.  

Wat is er aan te doen?

Fysiotherapie richt zich m.n. op lichamelijk herstel en het weer zo goed als mogelijk oppakken van allerlei dagelijkse activiteiten. Dit wordt o.a. gedaan door conditietraining, krachttraining, coördinatie/ balanstraining, functietraining. Dit kan in diverse beweegactiviteiten vorm gegeven worden. Indien nodig wordt er gekeken naar het gebruik van hulpmiddelen, dit kan variëren van schoenaanpassingen tot rollator. 

De NAH gespecialiseerde fysiotherapeut heeft daarbij kennis van de gevolgen van hersenletsel. Zowel de lichamelijke gevolgen, als de niet zichtbare gevolgen als geheugen problematiek, concentratiestoornissen, vermoeidheid, persoonlijkheidsveranderingen, etc. , en houdt hiermee rekening in zijn behandeling. 

Therapie vindt plaats op de praktijk of in de thuissituatie, afhankelijk van de situatie en de vraagstelling. Niet alleen in de revalidatiefase kunnen beweegproblemen een rol spelen, ook in een latere chronische fase kunnen er problemen zijn waarbij de fysiotherapeut hulp kan bieden. 

Door multidisciplinair samen te werken, kunnen we samen met de cliënt aan de voor hem belangrijke doelen werken! 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, bel 0497-517272

Call Now Button