6 oktober 2015

Duizeligheid

duizeligheid

Bent u wel eens duizelig? Wat is duizeligheid?

Dit gevoel is vaak moeilijk onder woorden te brengen. Niet iedereen bedoelt hetzelfde met het begrip duizeligheid. Wat u als klacht kunt ervaren is: licht in het hoofd zijn, het idee hebben dat de omgeving draait (draaiduizeligheid), misselijkheid en moeite met balans of evenwicht.

De belangrijkste oorzaken van duizeligheid zijn: benigne paroxysmale positieveranderingsduizeligheid (BPPD), neuritis vestibularis, het syndroom van Ménière en cervicogene duizeligheid (vanuit de nek).

Deze vormen van duizeligheid zijn doorgaans goed behandelbaar, maar de behandeling van duizeligheid is uiteraard afhankelijk van het onderliggende ziektebeeld. Vaak bestaat behandeling uit medicijnen of fysiotherapie. Duizeligheidsklachten kunnen ook spontaan verminderen of verdwijnen omdat de hersenen zich kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.
Fysiotherapie helpt met name bij duizeligheidsklachten die veroorzaakt worden door BPPD, hyperventilatie en nekproblemen.

Behandeling van BPPD
Kenmerkend is kortdurende, acute draaiduizeligheid die aanwezig is enkele seconden na het maken van een specifieke beweging van het hoofd (omrollen in bed, naar boven kijken of voorover buigen). Deze duizeligheid duurt meestal niet langer dan een minuut. Hierbij kan misselijkheid optreden.

BPPD herstelt vaak spontaan, maar dit kan soms lang duren. Om dit te bespoedigen kan de fysiotherapeut gebruik maken van een repositiemanoeuvre..
Wanneer deze manoeuvre niet mogelijk is of niet afdoende werkt, kan oefentherapie voorgeschreven worden. De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen waarbij vaak duizeligheid geprovoceerd wordt. Het doel is om het evenwichtssysteem te stimuleren waardoor het zich aanpast en beter functioneert. Deze oefeningen zijn effectief wanneer ze nauwgezet en regelmatig worden uitgevoerd.

Call Now Button