17 juni 2015

NAH Netwerk

 

NAH Fysio

Specialisten in het begeleiden van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel in Zuidoost Brabant
Wij zijn een netwerk van eerstelijns fysiotherapeuten in de regio Zuidoost Brabant die gespecialiseerd zijn in het behandelen van NAH patiënten. Het netwerk streeft een nauwe samenwerking na met de andere disciplines in de zorg voor de NAH patiënt.
Bij ons bent u verzekerd van de best mogelijke begeleiding. U wordt geholpen door speciaal opgeleide fysiotherapeuten, met de benodigde kennis van zaken omtrent NAH aandoeningen.
Kortom een team van zeer professionele mensen, die u op een deskundige manier kunnen adviseren, helpen en begeleiden. Wij zijn de specialist op het gebied van trainingen en programma’s voor mensen met NAH. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste neurologische behandelmethoden en zijn effectiviteit komen we regelmatig bij elkaar. Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen welke vastgesteld zijn door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) in samenwerking met de Nederlandse Huisartsenvereniging en de Nederlandse Hartstichting.
Daarnaast wordt er gestreefd naar een goede samenwerking met neurologen, revalidatieartsen, huisartsen, thuiszorg, andere hulpverleners en patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij de NAH patiënten in Zuidoost Brabant.

Kijk voor meer informatie op de website www.nahfysionetzob.nl of mail naar info@nahfysionetzob.nl

 

NAH MultidisciplinairHet Multidisciplinair Eerstelijnsnetwerk NAH is een netwerk van eerstelijns zorgverleners in de regio Zuid-oost Brabant die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Het netwerk staat voor samenwerking, kwaliteit van zorg en enthousiasme.

Het Multidisciplinaire Eerstelijnsnetwerk NAH regio Zuid-oost Brabant bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten en diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in het behandelen van NAH-cliënten en hun sociale systeem. Deze gedreven disciplines werken optimaal samen, zowel met elkaar als met andere betrokkenen, zoals de huisarts, revalidatiearts, specialist, thuiszorg, gemeente en welzijnsorganisaties.

Kijk voor meer informatie op de website www.eerstelijnsnetwerknah.nl of mail naar info@eerstelijnsnetwerk.nl

 

Call Now Button