21 maart 2020

Coronacrisis en onze maatregelen

 

 

 

UPDATE – 3

Algemeen

U heeft het ongetwijfeld gehoord: er is groen licht gegeven door het RIVM en het ministerie van VWS voor het opschalen van fysiotherapie.

Onze beroepsvereniging heeft ons op het hart gedrukt om daarbij niet te hard van stapel te lopen. Het is immers noodzakelijk om de fysiotherapeutische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor cliënten en alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (van 30 april) is er een aangepaste triage stappenplan tot stand gekomen. In het stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarden de zorg veilig kan plaatsvinden. Alle patiënten kunnen de benodigde zorg krijgen bij de fysiotherapeut, waar mogelijk op afstand. Indien de behandeling op de praktijk als meer effectief gezien kan worden verdient dat de voorkeur.

Om het veilig en verantwoord uitbreiden van behandelingen fysiotherapie mogelijk te maken zijn er een aantal gedragsregels. Deze worden verdeeld in algemene gedragsregels en gedragsregels die wij binnen onze praktijk gaan hanteren.

We vragen u om de inhoud van deze gedragsregels goed door te nemen en er naar te handelen. Als we merken dat u zich erin vergist, zullen we u daar vriendelijk op aanspreken. We vragen u om hetzelfde naar ons te doen. Alleen zo is het veilig en verantwoord uitbreiden van de fysiotherapie blijvend mogelijk.

Consequenties algemeen

 • De richtlijnen van het RIVM blijven van toepassing. Behandeling in de praktijk is niet mogelijk indien:
  • u één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C). Ook symptomen als hoofdpijn, keelpijn, diarree kunnen duiden op corona-besmetting.
  • u de afgelopen 24 uur covid-19 symptomen heeft gehad.
  • u huisgenoten/gezinsleden heeft met koorts en/of benauwdheidsklachten.
  • bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.
 • Hanteer het hygiëneprotocol
  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Consequenties voor onze praktijk

Binnen onze praktijk hebben we een aantal maatregelen genomen om het kunnen werken binnen de 1,5 meter maatschappij zoveel als mogelijk vorm te geven. Daarbij proberen we om het aantal contactmomenten tussen onze cliënten onderling, maar ook de cliënten van andere zorgverleners binnen pand zo klein mogelijk te maken.

 • Het maken van nieuwe afspraken geschiet bij voorkeur via ons telefoonnummer 0497-517272.
 • De entree van onze praktijk staat aangegeven op de bedoelde deuren. Alleen als u een afspraak heeft en geen klachten heeft mag u de praktijk binnen. In andere gevallen vervalt de afspraak en moet u wachten totdat u 24 uur klachtenvrij bent.
 • We hanteren een aangepaste planning van cliënten. We vragen u op tijd te komen. Uitloop van behandeling is niet mogelijk om deze aangepaste planning in de dag te kunnen handhaven.
 • U wordt gevraagd niet eerder dan maximaal 5 minuten voor aanvang van de behandeling praktijk binnen te komen. Bent u wel eerder, wacht dan even buiten.
 • Het aantal beschikbare stoelen in de wachtruimte is beperkt.
 • Bij binnenkomst kunt u de handen desinfecteren. Daarvoor is materiaal beschikbaar.
 • Volgens de richtlijnen van RIVM/VWS en de adviezen van onze beroepsvereniging is het behandelen van cliënten face-to-face mogelijk en toegestaan zonder beschermingsmiddelen van mondkapje, handschoenen en spatbril. Dit onder de strikte voorwaarde dat cliënt en behandelaar geen verschijnselen hebben die kunnen duiden om Corona besmetting.
 • In onze praktijk zijn echter deze persoonlijke beschermingsmiddelen wel beschikbaar. Het gebruik van mondkapjes en handschoenen is mogelijk als cliënt en/of behandelaar dat wenselijk vinden.
 • Na de behandeling wordt u door uw fysiotherapeut naar buiten begeleid. Als de 1,5 meter eis niet gehandhaafd kan worden, moet u nog even wachten. Uw fysiotherapeut zal aangeven wanneer het wel kan.
 • We vragen u om zelf een grote badhanddoek mee te nemen voor behandeling op de behandeltafel.
 • Het opstarten van groepsbehandeling en Fysiofitness wordt nog uitgesteld.

Deze maatregelen hanteren we voorlopig tot 19 mei. Daarna zal er een herbeoordeling plaatsvinden vanuit overheid RIVM en VWS. Als dat leidt tot veranderende richtlijnen en adviezen zullen we daar naar handelen. Ook als wij zelf merken dat er een aanpassing noodzakelijk of gewenst is zullen we om uw en onze veiligheid te waarborgen daar actie op ondernemen.

Hoe gaat het nu verder?

We zullen vanaf maandag 4 mei de cliënten gaan bellen waarvan we weten dat het opstarten van de fysiotherapeutische zorg het meest dringend is. Uiteraard kunt vanaf dat tijdstip ook zelf bellen voor het maken een afspraak. In overleg met de fysiotherapeut wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Wij zijn heel blij dat we de behandelingen in de praktijk weer kunnen gaan beginnen. Helaas kunnen we niet meteen voluit gaan behandelen, omdat we zorgvuldig willen bekijken hoe het veilig en verantwoord lukt. We hopen dat u daar begrip voor heeft.

Namens alle collega’s van Vital Fysiotherapie verwachten we u op deze wijze weer vol vertrouwen te kunnen ontmoeten binnen onze praktijk.

 

 

Call Now Button