27 november 2018

Contractering 2020

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat er in de afgelopen maanden nogal wat ophef is ontstaan over het contracteerbeleid van zorgverzekeraars met betrekking tot Fysiotherapie in 2019. In deze brief leggen we uit wat dit voor u kan betekenen.

De grootste bezwaren die door fysiotherapeuten geuit worden, betreffen:

  • De toename van administratieve belasting door regels die per zorgverzekeraar kunnen verschillen.
  • Het toepassen van een zogenaamde ‘behandelindex’ hierdoor worden fysiotherapeuten gekort op het te declareren tarief wanneer ze meer behandelingen declareren dan het landelijke gemiddelde van de betrokken zorgverzekeraar.
  • De tarieven zijn al meer dan 10 jaar onvoldoende bijgesteld zodat deze nu ongeveer 30% lager liggen dan de reële kostprijs.

Al jaren hebben we bij de zorgverzekeraars onze bezwaren kenbaar gemaakt, zonder effect. De directie van Vital Fysiotherapie heeft daarom besloten om voor een aantal zorgverzekeraars het aangeboden contract niet te ondertekenen.

GEEN CONTRACTEN IN 2020
In 2019 heeft Vital Fysiotherapie geen contract meer met de volgende verzekeraars:

  • Caresq (iptiQ Life S.A.) en haar labels (Promovendum, Besured, National Academic)
  • Atlas Insurance PCC Limited, Healthcare NL Cell met haar labels Aevitae
  • Zorg en Zekerheid (incl. AZVZ)
  • ENO (incl. Salland en ZorgDirect)
  • ONVZ (incl. PNO-zorg en VvAA)

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
Ook als u een zorgverzekering heeft bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben in 2019 kunt u nog gewoon bij ons onder behandeling blijven. Echter de declaratie voor de behandeling kunnen we niet meer rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar insturen. Concreet betekent dit dat u van ons de rekening krijgt. U dient deze aan ons te betalen waarna u de rekening bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Het bedrag dat u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt staat in uw zorgpolis 2019. Of u alles vergoed krijgt is op voorhand door ons niet te zeggen. Uw zorgverzekeraar kan u deze informatie geven.

Aanvullende vragen vind u hier en een overzicht van zorgverzekeraars in 2020 is hier te vinden.

 

Call Now Button