17 juni 2015

Tarieven

 

Prijslijst per 1 januari 2018

 

Vanaf 1 januari 2018 gelden in onze praktijk de volgende tarieven. Deze gelden voor:

  • zorgverzekeraars waarmee we geen contract afgesloten hebben;
  • behandelingen welke niet vergoed worden door uw aanvullende verzekering.
Tarieven Fysiotherapie
Reguliere zitting € 36,00
Zitting Oedeemtherapie € 51,30
Zitting GeriatrieFysiotherapie € 51,30
Screening € 15,00
Intake en onderzoek na screening of verwijzing € 52.50
Eénmalig Fysiotherapeutisch onderzoek € 64,00
Toeslag voor uitbehandeling € 19,00
Lange zitting € 47,30
Rapportage nav verzoek om inlichtingen € 65,00
Telefonische zitting  € 18,50
Niet nagekomen afspraak[1]  € 24,30
Tarieven Medische Fitness
Intake medische fitness  € 35,00
Abonnement 1x/wk per kwartaal
bij betaling per maand
 € 106,00
3 x  € 37,50
Abonnement 2x/wk per kwartaal  € 175,10
Losse trainingen (per 10 trainingen)  € 106,00
Tarieven Fitness
Intake Fitness  € 35,00
Abonnement 1x/wk per kwartaal  € 61,80
Abonnement 2x/wk per kwartaal  € 103,00
10 losse trainingen  € 61,80

[1] Voor zowel gecontracteerde als niet gecontracteerde zorgverzekeraars geldt:

Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur vóór aanvang van de behandeling) zijn we genoodzaakt dit tarief bij u in rekening te brengen (deze rekening kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar).